จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,69011,5531,709-16,952
เตี้ย447639148-1,234
ค่อนข้างเตี้ย375748105-1,228
สูงตามเกณฑ์2,6628,9561,355-12,973
ค่อนข้างสูง8461964-767
สูง12259136-749
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์--1-1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด70106--176
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย813--21
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย415--19
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์4369--112
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง74--11
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง85--13
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด2551--76
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย1616--32
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย39--12
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์524--29
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง11--2
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง-1--1
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3441,024--1,368
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย2316--39
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย2528--53
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์279803--1,082
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง1085--95
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง792--99
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด79228--307
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย26--8
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย212--14
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์63174--237
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง419--23
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง817--25
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด1437--51
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย32--5
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย23--5
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์727--34
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง1---1
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง15--6
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3575--110
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย21--3
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์3359--92
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง-3--3
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง-8--8
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด-13--13
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย-1--1
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์-10--10
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง-2--2
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด74286--360
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย1126--37
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย1124--35
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์51216--267
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง19--10
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง-11--11
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด53144--197
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย47--11
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย210--12
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์42106--148
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง113--14
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง48--12
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด54253--307
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เตี้ย-14--14
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างเตี้ย317--20
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูงตามเกณฑ์49195--244
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างสูง114--15
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูง113--14
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด50135--185
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เตี้ย47--11
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างเตี้ย29--11
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูงตามเกณฑ์42110--152
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างสูง-5--5
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูง24--6
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด53220--273
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เตี้ย-4--4
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างเตี้ย29--11
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูงตามเกณฑ์48167--215
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างสูง117--18
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูง223--25
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด162405175-742
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เตี้ย132212-47
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างเตี้ย102710-47
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูงตามเกณฑ์131328144-603
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างสูง4176-27
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูง4113-18
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด6219171-324
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เตี้ย122912-53
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างเตี้ย15296-50
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูงตามเกณฑ์3513052-217
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างสูง-2--2
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูง-11-2
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด56134--190
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย515--20
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย910--19
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์37104--141
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง22--4
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง33--6
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด553--58
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เตี้ย-1--1
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างเตี้ย12--3
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูงตามเกณฑ์139--40
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างสูง-3--3
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูง38--11
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด5212514-191
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เตี้ย9101-20
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างเตี้ย6112-19
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูงตามเกณฑ์369610-142
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างสูง14--5
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูง-4--4
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์--1-1
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด85268100-453
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เตี้ย48102-60
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างเตี้ย9175-31
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูงตามเกณฑ์2821288-328
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างสูง-193-22
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สูง-102-12
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด9526753-415
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เตี้ย753-15
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างเตี้ย18213-42
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูงตามเกณฑ์6722543-335
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างสูง193-13
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูง271-10
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด57148--205
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เตี้ย13--4
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างเตี้ย77--14
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูงตามเกณฑ์49114--163
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างสูง-14--14
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูง-10--10
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด5118340-274
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เตี้ย8122-22
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างเตี้ย9172-28
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูงตามเกณฑ์3114933-213
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างสูง121-4
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูง232-7
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด1624--40
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เตี้ย72--9
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างเตี้ย32--5
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูงตามเกณฑ์618--24
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างสูง-2--2
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูง-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด47142--189
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เตี้ย54--9
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างเตี้ย811--19
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูงตามเกณฑ์32115--147
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างสูง26--8
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูง-6--6
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด144717-78
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เตี้ย-1--1
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างเตี้ย131-5
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูงตามเกณฑ์133514-62
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างสูง-1--1
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูง-72-9
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด419--23
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เตี้ย-1--1
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูงตามเกณฑ์414--18
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างสูง-1--1
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สูง-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด459927-171
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เตี้ย20234-47
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างเตี้ย7114-22
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูงตามเกณฑ์176419-100
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างสูง11--2
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สูง-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด35117--152
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เตี้ย33--6
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างเตี้ย24--6
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูงตามเกณฑ์2796--123
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างสูง37--10
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูง-7--7
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด2185--106
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เตี้ย2071--91
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างเตี้ย18--9
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูงตามเกณฑ์-6--6
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างสูง-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูง-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด6813663-267
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เตี้ย753-15
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างเตี้ย564-15
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูงตามเกณฑ์5110551-207
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างสูง1133-17
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูง472-13
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด279239-158
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เตี้ย1235-38
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างเตี้ย-32-5
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูงตามเกณฑ์2422-46
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างสูง14--5
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูง2341--64
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด5712526-208
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เตี้ย651-12
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างเตี้ย581-14
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูงตามเกณฑ์4510121-167
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างสูง18--9
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูง-33-6
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด-10547-152
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เตี้ย-23-5
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างเตี้ย-61-7
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูงตามเกณฑ์-7440-114
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างสูง-141-15
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูง-92-11
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด4778--125
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เตี้ย13--4
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างเตี้ย53--8
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูงตามเกณฑ์3561--96
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างสูง23--5
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สูง48--12
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด2960--89
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย23--5
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย34--7
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์2447--71
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง-4--4
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง-2--2
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด121--22
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย-3--3
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์117--18
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง-1--1
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด51101--152
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย61--7
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์4284--126
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง-10--10
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง32--5
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด142625--767
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย1124--35
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย1932--51
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์110491--601
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง247--49
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง-31--31
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด2162--83
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย5---5
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์1655--71
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง-5--5
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง-1--1
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5722346-326
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย10153-28
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย4134-21
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์4017036-246
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง2153-20
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง110--11
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด4792--139
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย25--7
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย34--7
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์4167--108
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง-8--8
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง18--9
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด29100--129
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย63--9
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย510--15
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์1781--98
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง-5--5
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง11--2
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด3510352-190
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย633-12
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย1128-21
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์267939-144
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง24--6
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง-52-7
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5619050-296
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย5118-24
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย6142-22
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์4515338-236
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง-42-6
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง-8--8
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด11420943-366
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เตี้ย15114-30
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างเตี้ย13265-44
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูงตามเกณฑ์8416833-285
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างสูง131-5
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สูง11--2
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด112425179-716
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย93411-54
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย172614-57
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์85338138-561
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง1179-27
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง-107-17
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2060--80
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย3---3
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย36--9
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์1342--55
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง18--9
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง-4--4
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด5917357-289
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย1273-22
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย1392-24
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์3013645-211
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง-83-11
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง4134-21
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2649--75
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย14--5
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย33--6
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์2237--59
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง-3--3
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง-2--2
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด116296135-547
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย773-17
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย784-19
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์97255120-472
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง4118-23
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง115--16
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3078--108
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย128--20
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย26--8
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์1553--68
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง16--7
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง-5--5
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3251--83
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย33--6
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย33--6
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์2537--62
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง-7--7
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง11--2
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด2271--93
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย12--3
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์1757--74
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง22--4
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง28--10
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-251--251
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย-3--3
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย-10--10
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์-209--209
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง-15--15
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง-14--14
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด44155--199
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย56--11
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย311--14
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์34124--158
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง29--11
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง-5--5
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด1744--61
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย34--7
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย32--5
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์1035--45
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง-1--1
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง12--3
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3057--87
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย45--9
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย-7--7
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์2436--60
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง16--7
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง13--4
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด17131--148
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย-4--4
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย29--11
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์13104--117
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง-3--3
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง211--13
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด1344--57
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย11--2
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์934--43
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง26--8
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง11--2
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด3612560-221
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย-82-10
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย443-11
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์289651-175
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง274-13
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง210--12
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2143--64
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย11--2
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย13--4
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์1736--53
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง12--3
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง11--2
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด3180--111
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เตี้ย124--16
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างเตี้ย23--5
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูงตามเกณฑ์1360--73
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างสูง18--9
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สูง35--8
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด66170--236
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย73--10
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย98--17
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์48139--187
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง28--10
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง-12--12
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด33135--168
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย310--13
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย510--15
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์20101--121
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง19--10
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง45--9
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด31163--194
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย22--4
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย36--9
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์25132--157
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง-10--10
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง113--14
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด38456211-705
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย41817-39
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย9279-45
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์23373172-568
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง1228-31
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง1165-22
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด54100107-261
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เตี้ย4811-23
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างเตี้ย567-18
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูงตามเกณฑ์377485-196
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างสูง284-14
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สูง64--10
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด60206--266
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เตี้ย1011--21
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างเตี้ย815--23
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูงตามเกณฑ์40172--212
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างสูง13--4
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูง15--6
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1724--41
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เตี้ย62--8
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างเตี้ย13--4
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูงตามเกณฑ์1017--27
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างสูง-2--2
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูง-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด74223--297
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เตี้ย411--15
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างเตี้ย1322--35
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูงตามเกณฑ์53185--238
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างสูง33--6
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูง12--3
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด3499--133
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เตี้ย26--8
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างเตี้ย510--15
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูงตามเกณฑ์2675--101
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างสูง-7--7
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูง11--2
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด34160--194
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เตี้ย522--27
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างเตี้ย412--16
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูงตามเกณฑ์25117--142
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างสูง-4--4
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูง-5--5
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1322--35
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เตี้ย11--2
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างเตี้ย2---2
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูงตามเกณฑ์1020--30
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างสูง-1--1
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูง-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด6817862-308
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เตี้ย262-10
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างเตี้ย5142-21
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูงตามเกณฑ์6014156-257
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างสูง1112-14
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูง-6--6
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด56158--214
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เตี้ย45--9
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างเตี้ย811--19
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูงตามเกณฑ์42130--172
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างสูง14--5
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูง18--9
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด4712535-207
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เตี้ย5123-20
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างเตี้ย4214-29
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูงตามเกณฑ์369125-152
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างสูง--3-3
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สูง21--3
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT