แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1085460021 บ้านเกาะพยามเมืองระนองเกาะพยาม176811-11111--1---
1085460024 บ้านเกาะช้างเมืองระนองเกาะพยาม76811--66-----
1085460018 อนุบาลระนองเมืองระนองเขานิเวศน์1,3684111335456---2-3.57%-3.57%
1085460025 ชาติเฉลิมเมืองระนองเขานิเวศน์3071111-11613--1+3+23.08+15.38
1085460029 บ้านหินดาดเมืองระนองทรายแดง51911--66-----
1085460030 บ้านทรายแดงเมืองระนองทรายแดง110811-1910--1-1-10%-10%
1085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองทรายแดง136----1---+1--
1085460026 บ้านบางนอนเมืองระนองบางนอน3601011-11517--1-2-11.76%-11.76%
1085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองบางนอน197811-11111--1---
1085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองบางริ้น3071011-11315--1-2-13.33%-13.33%
1085460007 บ้านบางริ้นเมืองระนองบางริ้น185811-11010--1---
1085460008 บ้านบางกลางเมืองระนองบางริ้น2731011-11315--1-2-13.33%-20%
1085460010 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองหงาว7422511223334---1-2.94%-8.82%
1085460019 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองปากน้ำ3241111111414-----
1085460020 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองปากน้ำ190811-1910--1-1-10%-10%
1085460023 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองปากน้ำ58811--66-----
1085460022 บ้านปากน้ำเมืองระนองปากน้ำ1911111111414-----
1085460032 บ้านหินช้างเมืองระนองปากน้ำ4532011112121-----
1085460006 บ้านนกงางเมืองระนองราชกรูด4151411111920---1-5%-5%
1085460001 บ้านราชกรูดเมืองระนองราชกรูด205811-11010--1---
1085460002 บ้านขจัดภัยเมืองระนองราชกรูด2741111111414-----
1085460003 บ้านคลองของเมืองระนองราชกรูด40811--44-----
1085460011 บ้านท่าฉางเมืองระนองหงาว189811111010-----
1085460012 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองหงาว781111--1511--+4+36.36+36.36
1085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองหงาว237-----4---4-100%-100%
1085460013 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองหาดส้มแป้น1711111-11314--1-1-7.14%-7.14%
1085460080 บ้านเขาฝาชีละอุ่นบางแก้ว152811-11010--1---
1085460081 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นบางแก้ว106911--88-----
1085460083 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นบางแก้ว2671111111415---1-6.67%-20%
1085460073 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นบางพระเหนือ1581111111414-----
1085460075 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นบางพระเหนือ2081111-11414--1---
1085460079 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นละอุ่นใต้152911-11212--1---
1085460078 บ้านปากแพรกละอุ่นละอุ่นเหนือ125911-1911--1-2-18.18%-18.18%
1085460069 ชนม์พัฒนากะเปอร์กะเปอร์89911--78---1-12.5%-12.5%
1085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กะเปอร์2261---9-+1-+9--
1085460072 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กะเปอร์152911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1085460070 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์7672511223434-----
1085460061 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์เชี่ยวเหลียง83811--78---1-12.5%-12.5%
1085460064 บ้านบางหินกะเปอร์บางหิน3261311-11618--1-2-11.11%-16.67%
1085460065 บ้านชาคลีกะเปอร์บางหิน139911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1085460066 บ้านทองหลางกะเปอร์บ้านนา129811-11010--1---
1085460060 บ้านนากะเปอร์บ้านนา1901111111414-----
1085460067 บ้านบางเบนกะเปอร์ม่วงกลวง2961311111414-----
1085460068 บ้านสำนักกะเปอร์ม่วงกลวง3661511111919-----
1085460037 นิคมสงเคราะห์กระบุรีจ.ป.ร.7162211113333-----3.03%
1085460039 บ้านหินวัวกระบุรีจ.ป.ร.80811--66-----
1085460040 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีจ.ป.ร.2891111-11414--1---
1085460041 บ้านน้ำขาวกระบุรีจ.ป.ร.75911--66-----
1085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีจ.ป.ร.5471911112323-----
1085460049 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีน้ำจืด-------------
1085460051 บ้านปลายคลองกระบุรีน้ำจืด108911--78---1-12.5%-12.5%
1085460052 บ้านบกกรายกระบุรีน้ำจืด83911--78---1-12.5%-12.5%
1085460053 บ้านบางกุ้งกระบุรีน้ำจืด93811--88-----
1085460050 กระบุรีกระบุรีน้ำจืด251811111211--+1+9.09+9.09
1085460054 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีน้ำจืดน้อย199911-11111--1---
1085460057 บ้านบางสองรากระบุรีบางใหญ่61911--56---1-16.67%-16.67%
1085460058 บ้านทับจากกระบุรีบางใหญ่87911--78---1-12.5%-12.5%
1085460033 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีปากจั่น1487111199-----
1085460034 บ้านหนองจิกกระบุรีปากจั่น57811--56---1-16.67%-16.67%
1085460035 บ้านหาดจิกกระบุรีปากจั่น2211111111414-----
1085460036 บ้านคลองเงินกระบุรีปากจั่น64911--56---1-16.67%-16.67%
1085460044 บ้านสองพี่น้องกระบุรีมะมุ111911--78---1-12.5%-12.5%
1085460045 มัชฌิมวิทยากระบุรีมะมุ236911111111-----
1085460043 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีมะมุ168911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1085460059 บ้านลำเลียงกระบุรีลำเลียง194811111011---1-9.09%-9.09%
1085460055 บ้านสองแพรกกระบุรีลำเลียง7052211113131-----3.23%
1085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีลำเลียง2611411111515-----
1085460084 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกำพวน266911111211--+1+9.09+9.09
1085460085 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกำพวน41811--56---1-16.67%-16.67%
1085460086 บ้านกำพวนสุขสำราญกำพวน297911111213---1-7.69%-7.69%
1085460087 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกำพวน133811-11010--1---
1085460088 บ้านบางมันสุขสำราญนาคา194811-11010--1---
1085460089 บ้านแหลมนาวสุขสำราญนาคา35911--44-----
1085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญนาคา3081111111515-----
1085460091 บ้านควนไทรงามสุขสำราญนาคา214911111111-----
1085460092 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญนาคา2071111-11414--1---
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT