แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1085460021 บ้านเกาะพยามเมืองระนองเกาะพยาม176811-11111--1---
1085460024 บ้านเกาะช้างเมืองระนองเกาะพยาม72811--66-----
1085460018 อนุบาลระนองเมืองระนองเขานิเวศน์1,3644111335456---2-3.57%-3.57%
1085460025 ชาติเฉลิมเมืองระนองเขานิเวศน์3001111-11613--1+3+23.08+15.38
1085460029 บ้านหินดาดเมืองระนองทรายแดง51911--66-----
1085460030 บ้านทรายแดงเมืองระนองทรายแดง111811-1910--1-1-10%-10%
1085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองทรายแดง136----1---+1--
1085460026 บ้านบางนอนเมืองระนองบางนอน3561011-11517--1-2-11.76%-11.76%
1085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองบางนอน180811-11111--1---
1085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองบางริ้น2991011-11315--1-2-13.33%-13.33%
1085460007 บ้านบางริ้นเมืองระนองบางริ้น185811-11010--1---
1085460008 บ้านบางกลางเมืองระนองบางริ้น2701011-11315--1-2-13.33%-20%
1085460010 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองหงาว7312511223334---1-2.94%-8.82%
1085460019 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองปากน้ำ3181111111414-----
1085460020 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองปากน้ำ190811-1910--1-1-10%-10%
1085460023 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองปากน้ำ60811--66-----
1085460022 บ้านปากน้ำเมืองระนองปากน้ำ1841111111414-----
1085460032 บ้านหินช้างเมืองระนองปากน้ำ4552011112121-----
1085460006 บ้านนกงางเมืองระนองราชกรูด4121411111920---1-5%-5%
1085460001 บ้านราชกรูดเมืองระนองราชกรูด209811-11010--1---
1085460002 บ้านขจัดภัยเมืองระนองราชกรูด2691111111414-----
1085460003 บ้านคลองของเมืองระนองราชกรูด38811--44-----
1085460011 บ้านท่าฉางเมืองระนองหงาว190811111010-----
1085460012 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองหงาว761111--1511--+4+36.36+36.36
1085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองหงาว267-----4---4-100%-100%
1085460013 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองหาดส้มแป้น1671111-11314--1-1-7.14%-7.14%
1085460080 บ้านเขาฝาชีละอุ่นบางแก้ว152811-11010--1---
1085460081 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นบางแก้ว103911--88-----
1085460083 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นบางแก้ว2671111111415---1-6.67%-20%
1085460073 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นบางพระเหนือ1511111111414-----
1085460075 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นบางพระเหนือ2071111-11414--1---
1085460079 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นละอุ่นใต้151911-11212--1---
1085460078 บ้านปากแพรกละอุ่นละอุ่นเหนือ123911-1911--1-2-18.18%-18.18%
1085460069 ชนม์พัฒนากะเปอร์กะเปอร์90911--78---1-12.5%-12.5%
1085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กะเปอร์--1---9-+1-+9--
1085460072 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กะเปอร์154911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1085460070 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์7922511223434-----
1085460061 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์เชี่ยวเหลียง81811--78---1-12.5%-12.5%
1085460064 บ้านบางหินกะเปอร์บางหิน3211311-11618--1-2-11.11%-16.67%
1085460065 บ้านชาคลีกะเปอร์บางหิน136911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1085460066 บ้านทองหลางกะเปอร์บ้านนา129811-11010--1---
1085460060 บ้านนากะเปอร์บ้านนา1911111111414-----
1085460067 บ้านบางเบนกะเปอร์ม่วงกลวง2921311111414-----
1085460068 บ้านสำนักกะเปอร์ม่วงกลวง3631511111919-----
1085460037 นิคมสงเคราะห์กระบุรีจ.ป.ร.6992211113333-----3.03%
1085460039 บ้านหินวัวกระบุรีจ.ป.ร.75811--66-----
1085460040 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีจ.ป.ร.2791111-11414--1---
1085460041 บ้านน้ำขาวกระบุรีจ.ป.ร.75911--66-----
1085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีจ.ป.ร.5491911112323-----
1085460049 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีน้ำจืด-------------
1085460051 บ้านปลายคลองกระบุรีน้ำจืด97911--78---1-12.5%-12.5%
1085460052 บ้านบกกรายกระบุรีน้ำจืด83911--78---1-12.5%-12.5%
1085460053 บ้านบางกุ้งกระบุรีน้ำจืด91811--88-----
1085460050 กระบุรีกระบุรีน้ำจืด252811111211--+1+9.09+9.09
1085460054 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีน้ำจืดน้อย205911-11111--1---
1085460057 บ้านบางสองรากระบุรีบางใหญ่63911--56---1-16.67%-16.67%
1085460058 บ้านทับจากกระบุรีบางใหญ่88911--78---1-12.5%-12.5%
1085460033 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีปากจั่น1477111199-----
1085460034 บ้านหนองจิกกระบุรีปากจั่น55811--56---1-16.67%-16.67%
1085460035 บ้านหาดจิกกระบุรีปากจั่น2241111111414-----
1085460036 บ้านคลองเงินกระบุรีปากจั่น63911--56---1-16.67%-16.67%
1085460044 บ้านสองพี่น้องกระบุรีมะมุ101911--78---1-12.5%-12.5%
1085460045 มัชฌิมวิทยากระบุรีมะมุ239911111111-----
1085460043 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีมะมุ163911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1085460059 บ้านลำเลียงกระบุรีลำเลียง194811111011---1-9.09%-9.09%
1085460055 บ้านสองแพรกกระบุรีลำเลียง6872211113131-----3.23%
1085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีลำเลียง2521411111515-----
1085460084 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกำพวน270911111211--+1+9.09+9.09
1085460085 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกำพวน37811--56---1-16.67%-16.67%
1085460086 บ้านกำพวนสุขสำราญกำพวน292911111213---1-7.69%-7.69%
1085460087 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกำพวน133811-11010--1---
1085460088 บ้านบางมันสุขสำราญนาคา194811-11010--1---
1085460089 บ้านแหลมนาวสุขสำราญนาคา35911--44-----
1085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญนาคา2951111111515-----
1085460091 บ้านควนไทรงามสุขสำราญนาคา211911111111-----
1085460092 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญนาคา2091111-11414--1---
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT