ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านสองพี่น้อง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010075
PERCODE 6 หลัก460044
กระทรวง 10 หลัก1085460044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสองพี่น้อง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansongpenong
หมู่ที่1
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลมะมุ
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์815426198
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.4755242
Longitude
98.8126562

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน