ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านทะเลนอก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010082
PERCODE 6 หลัก460085
กระทรวง 10 หลัก1085460085
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทะเลนอก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban talanok
หมู่ที่1
ถนนนาพรุ-ทะเลนอก
หมู่บ้าน
ตำบลกำพวน
อำเภอสุขสำราญ
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77871206
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.462918
Longitude
98.445161

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน