เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
85010082 บ้านทะเลนอก สุขสำราญ--
85010083 บ้านกำพวน สุขสำราญ--
85010081 บ้านภูเขาทอง สุขสำราญwww.phukaotong.ac.thadmin@phukaotong.ac.th
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) กระบุรีwww.thairath97.ac.th
85010079 บ้านสองแพรก กระบุรีwww.songprak.ac.thSupat_tim@hotmail.com
85010078 บ้านลำเลียง กระบุรี
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์ กระบุรี0jasmine_tk@hotmail.co.th
85010076 มัชฌิมวิทยา กระบุรี
85010075 บ้านสองพี่น้อง กระบุรี
85010072 บ้านคลองเงิน กระบุรี--
85010071 บ้านหาดจิก กระบุรี--
85010070 บ้านหนองจิก กระบุรีnongjig2556nongjig56@gmail.com
85010069 วัดสุวรรณคีรี กระบุรีhttp://school.obec.go.th//watsuwankiriwatsuwankiri@gmail.com
85010068 บ้านทับจาก กระบุรี-sirirat_hong@hotmail.com
85010067 บ้านบางสองรา กระบุรี0bangsongra.2560@gmail.com
85010065 บ้านน้ำจืดน้อย กระบุรี
85010064 กระบุรี กระบุรีwww.kraburi.comkraburischool@gmail.com
85010063 บ้านบางกุ้ง กระบุรี
85010062 บ้านบกกราย กระบุรี-rungti33@gmail.com
85010061 บ้านปลายคลอง กระบุรี-?banplaikhlong.school@gmail.com
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กระบุรีwww.rangthan.ac.thrangthan_school@hotmail.com
85010058 บ้านน้ำขาว กระบุรีwww.bannumkhow.comBannumkhaw@gmail.com
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าว กระบุรีwww.thumgmaprao.ac.th-
85010056 บ้านหินวัว กระบุรี
85010054 นิคมสงเคราะห์ กระบุรีwww.nksk-school.netnkskschool@hotmail.com
85010052 บ้านบางเบน กะเปอร์
85010053 บ้านสำนัก กะเปอร์bansumnak@hotmail.com
85010051 บ้านนา กะเปอร์--
85010050 บ้านทองหลาง กะเปอร์www.thrn.ac.ththonglang_rn@hotmail.com
85010049 บ้านชาคลี กะเปอร์
85010048 บ้านบางหิน กะเปอร์banbanghinschool.ac.thbanbanghin@hotmail.com
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียง กะเปอร์www.Banchieoliang.ac.thChl_school@hotmail.com
85010045 อนุบาลบ้านด่าน กะเปอร์www.anubanbandan.ac.thbandanschool5@gmail.com
85010044 บ้านห้วยเสียด กะเปอร์-banhuaysaid.ranong@gmail.com
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์
85010042 ชนม์พัฒนา กะเปอร์
85010040 บ้านปากแพรก ละอุ่น
85010039 บ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นwww.lutschool.netlutschool@hotmail.com
85010038 บ้านบางขุนแพ่ง ละอุ่น-
85010036 ระวิราษฎร์บำรุง ละอุ่น
85010033 ทุ่งตาพลวิทยา ละอุ่น--
85010031 ทับไชยาพัฒนา ละอุ่น
85010030 บ้านเขาฝาชี ละอุ่น
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) เมืองระนอง--
85010029 วัดหาดส้มแป้น เมืองระนอง-wathadsompan@gmail.com
85010027 บ้านหาดทรายดำ เมืองระนอง-
85010026 บ้านท่าฉาง เมืองระนอง--
85010024 บ้านคลองของ เมืองระนอง0banclongkong54@hotmail.com
85010023 บ้านขจัดภัย เมืองระนอง-kajadpai58@gmail.com
85010022 บ้านราชกรูด เมืองระนองwww.ratchakrood.ac.thratchakrood@gmail.com
85010021 บ้านนกงาง เมืองระนองnokngang@hotmail.com
85010019 บ้านหินช้าง เมืองระนอง
85010018 บ้านปากน้ำ เมืองระนองhttp://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1085460022paknamschool001@gmail.com
85010017 บ้านเกาะเหลา เมืองระนอง-Thip1706@gmail.com
85010016 บ้านเขานางหงส์ เมืองระนองwww.knh.in.thBan Kao Nang Hong
85010015 บ้านเกาะสินไห เมืองระนองsinhaischool.wordpress.comsinhaischool@gmail.com
85010014 บ้านทุ่งหงาว เมืองระนองhttp://www.bantungngao.ac.th
85010013 บ้านบางกลาง เมืองระนอง
85010012 บ้านบางริ้น เมืองระนอง-bangrinschool@gmail.com
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เมืองระนอง
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา เมืองระนองaks-school.comaggasin@hotmail.com
85010009 บ้านบางนอน เมืองระนอง--
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนอง-M3227nasa@gmail.com
85010007 บ้านทรายแดง เมืองระนอง--
85010006 บ้านหินดาด เมืองระนอง--
85010004 ชาติเฉลิม เมืองระนองwww.ccl.ac.th
85010003 อนุบาลระนอง เมืองระนองwww.anubanranong.ac.thanubanranong@window.com
85010002 บ้านเกาะช้าง เมืองระนอง
85010001 บ้านเกาะพยาม เมืองระนอง--
85010084 บ้านสุขสำราญ สุขสำราญwww.bssr.ac.thsuksamran@rnedu.go.th
85010085 บ้านบางมัน สุขสำราญwww.bbms.ac.th
85010086 บ้านแหลมนาว สุขสำราญlamnaw@gmail.com
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สุขสำราญ-thairat67@outlook.co.th
85010088 บ้านควนไทรงาม สุขสำราญwww.bkschool.com
85010089 บ้านบางกล้วยนอก สุขสำราญ--