ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านทุ่งมะพร้าว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010057
PERCODE 6 หลัก460040
กระทรวง 10 หลัก1085460040
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งมะพร้าว
ชื่อ (อังกฤษ)Baantungmaprao
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจ.ป.ร.
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-880282
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.thumgmaprao.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.560891
Longitude
98.8728862

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน