ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านทุ่งหงาว
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010014
PERCODE 6 หลัก460010
กระทรวง 10 หลัก1085460010
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งหงาว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Thung Ngao School
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77821168
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.bantungngao.ac.th
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/qVhRMHJBQHpL6nvF8

พิกัด


Latitude
9.8516994
Longitude
98.6079936

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน