ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางกลาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010013
PERCODE 6 หลัก460008
กระทรวง 10 หลัก1085460008
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)banbangklang
หมู่ที่1
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลบางริ้น
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77821541
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/E82aLJdLHU9wPEGo7

พิกัด


Latitude
9.9368655
Longitude
98.6324152

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน