ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางขุนแพ่ง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010038
PERCODE 6 หลัก460075
กระทรวง 10 หลัก1085460075
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางขุนแพ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banbangkhunpang School
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบางพระเหนือ
อำเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์835363556
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.0784378
Longitude
98.7261758

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน