ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านลำเลียง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010078
PERCODE 6 หลัก460059
กระทรวง 10 หลัก1085460059
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลำเลียง
ชื่อ (อังกฤษ)BANLAMLIANG
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลลำเลียง
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77860634
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.3158955
Longitude
98.7959168

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน