ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านชาคลี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010049
PERCODE 6 หลัก460065
กระทรวง 10 หลัก1085460065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชาคลี
ชื่อ (อังกฤษ)BANCHAKLEE
หมู่ที่1
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลบางหิน
อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์869519021
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.5310638
Longitude
98.5365931

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน