ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านหนองจิก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010070
PERCODE 6 หลัก460034
กระทรวง 10 หลัก1085460034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองจิก
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongjig
หมู่ที่11
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลปากจั่น
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongjig56@gmail.com
เว็บไซต์nongjig2556
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.52716969
Longitude
98.85375973

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน