ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านห้วยเสียด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010044
PERCODE 6 หลัก460072
กระทรวง 10 หลัก1085460072
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเสียด
ชื่อ (อังกฤษ)?BanHuaySaid
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77861067
อีเมล์แอดเดรสbanhuaysaid.ranong@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.605048
Longitude
98.623708

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน