ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
ชนม์พัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010042
PERCODE 6 หลัก460069
กระทรวง 10 หลัก1085460069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชนม์พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Chonpattana
หมู่ที่8
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77897191
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.5861295
Longitude
98.5712543

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน