ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
วัดสุวรรณคีรี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010069
PERCODE 6 หลัก460033
กระทรวง 10 หลัก1085460033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสุวรรณคีรี
ชื่อ (อังกฤษ)Watsuwankiri School
หมู่ที่4
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลปากจั่น
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77873507
อีเมล์แอดเดรสwatsuwankiri@gmail.com
เว็บไซต์http://school.obec.go.th//watsuwankiri
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.5215793
Longitude
98.83279324

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน