ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010028
PERCODE 6 หลัก460016
กระทรวง 10 หลัก1085460016
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
ชื่อ (อังกฤษ)Banhadsaidam
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์649416445
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.76416984
Longitude
98.51405813

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน