ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านแหลมนาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010086
PERCODE 6 หลัก460089
กระทรวง 10 หลัก1085460089
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแหลมนาว
ชื่อ (อังกฤษ)leamnao
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาคา
อำเภอสุขสำราญ
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสlamnaw@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.564249
Longitude
98.468291

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน