ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
ทับไชยาพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010031
PERCODE 6 หลัก460081
กระทรวง 10 หลัก1085460081
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทับไชยาพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)tabchaiyapatthana
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.1779153
Longitude
98.7130736

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน