ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางสองรา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010067
PERCODE 6 หลัก460057
กระทรวง 10 หลัก1085460057
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางสองรา
ชื่อ (อังกฤษ)BanBangSongRa
หมู่ที่1
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลบางใหญ่
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-828572
อีเมล์แอดเดรสbangsongra.2560@gmail.com
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.29355079
Longitude
98.76711926

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน