ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010043
PERCODE 6 หลัก460071
กระทรวง 10 หลัก1085460071
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางปรุ
ชื่อ (อังกฤษ)Banbangpru
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.610048415
Longitude
98.60836404

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน