ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางมัน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010085
PERCODE 6 หลัก460088
กระทรวง 10 หลัก1085460088
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางมัน
ชื่อ (อังกฤษ)banbangman
หมู่ที่1
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลนาคา
อำเภอสุขสำราญ
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77874212
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.bbms.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.456377763
Longitude
98.49951133

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน