ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านหินดาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010006
PERCODE 6 หลัก460029
กระทรวง 10 หลัก1085460029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินดาด
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Hindad
หมู่ที่2
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลทรายแดง
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์898711860
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/usrCsz94s6XzKYS29

พิกัด


Latitude
10.11178372
Longitude
98.67790197

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน