ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010011
PERCODE 6 หลัก460017
กระทรวง 10 หลัก1085460017
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ชื่อ (อังกฤษ)Ranong Pattana Mittaphap sixtieth school
หมู่ที่6
ถนนร้ตนโกสินทร์ 200ปี
หมู่บ้าน
ตำบลบางริ้น
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77811660
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.9519846
Longitude
98.6206355

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน