ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010011
PERCODE 6 หลัก460017
กระทรวง 10 หลัก1085460017
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ชื่อ (อังกฤษ)Ranong Pattana Mittaphap sixtieth school
หมู่ที่6
ถนนร้ตนโกสินทร์ 200ปี
หมู่บ้าน
ตำบลบางริ้น
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77811660
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/CokJnr5DDoRZNPS88

พิกัด


Latitude
9.9519846
Longitude
98.6206355

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน