ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010008
PERCODE 6 หลัก460031
กระทรวง 10 หลัก1085460031
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางสีกิ้ม
ชื่อ (อังกฤษ)ban bang sikim
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลทรายแดง
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์892923991
อีเมล์แอดเดรสM3227nasa@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.1713327
Longitude
98.71460438

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน