ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านปากน้ำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010018
PERCODE 6 หลัก460022
กระทรวง 10 หลัก1085460022
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากน้ำ
ชื่อ (อังกฤษ)PAKNAM SCHOLL
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77845122
อีเมล์แอดเดรสpaknamschool001@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1085460022
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.9537478
Longitude
98.5906239

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน