ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านเกาะพยาม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010001
PERCODE 6 หลัก460021
กระทรวง 10 หลัก1085460021
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะพยาม
ชื่อ (อังกฤษ)BAN KHO PAYAM
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเกาะพยาม
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์806970039
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/zRgPzFXMeE5h9vnD8

พิกัด


Latitude
9.7467857
Longitude
98.4107482

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน