ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านควนไทรงาม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010088
PERCODE 6 หลัก460091
กระทรวง 10 หลัก1085460091
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนไทรงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankuansaingam
หมู่ที่4
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลนาคา
อำเภอสุขสำราญ
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77810613
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.bkschool.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.417067055
Longitude
98.44176626

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน