ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านละอุ่นใต้
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010039
PERCODE 6 หลัก460079
กระทรวง 10 หลัก1085460079
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านละอุ่นใต้
ชื่อ (อังกฤษ)Ban La-un-tai
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลละอุ่นใต้
อำเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77899018
อีเมล์แอดเดรสlutschool@hotmail.com
เว็บไซต์www.lutschool.net
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.11296361
Longitude
98.75714809

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน