ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010051
PERCODE 6 หลัก460060
กระทรวง 10 หลัก1085460060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนา
ชื่อ (อังกฤษ)BANNA
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านนา
อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-890060
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.575633482
Longitude
98.70430049

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน