ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านหาดจิก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010071
PERCODE 6 หลัก460035
กระทรวง 10 หลัก1085460035
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดจิก
ชื่อ (อังกฤษ)BANHADJIK School
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปากจั่น
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77810370
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.5629275
Longitude
98.8052572

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน