ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางเบน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010052
PERCODE 6 หลัก460067
กระทรวง 10 หลัก1085460067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางเบน
ชื่อ (อังกฤษ)banbangben
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงกลวง
อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.6097187
Longitude
98.4671854

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน