ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านปลายคลอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010061
PERCODE 6 หลัก460051
กระทรวง 10 หลัก1085460051
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลายคลอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banplaikhlong
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77891596
อีเมล์แอดเดรส?banplaikhlong.school@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.4067646
Longitude
98.79883808

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน