ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านคลองเงิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010072
PERCODE 6 หลัก460036
กระทรวง 10 หลัก1085460036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองเงิน
ชื่อ (อังกฤษ)BANKONGGEN SCHOOL
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปากจั่น
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77869098
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.5439645
Longitude
98.8202945

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน