ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางนอน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010009
PERCODE 6 หลัก460026
กระทรวง 10 หลัก1085460026
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางนอน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbangnon
หมู่ที่1
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลบางนอน
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/3J8j2Jtx18pxTAxd8

พิกัด


Latitude
10.00827402
Longitude
98.65618812

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน