ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
นิคมสงเคราะห์
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010054
PERCODE 6 หลัก460037
กระทรวง 10 หลัก1085460037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสงเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)Nikomsongkroh
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจ.ป.ร.
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์883843148
อีเมล์แอดเดรสnkskschool@hotmail.com
เว็บไซต์www.nksk-school.net
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.555878
Longitude
98.902075

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน