ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านสุขสำราญ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010084
PERCODE 6 หลัก460087
กระทรวง 10 หลัก1085460087
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุขสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)Bansuksamran
หมู่ที่5
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลกำพวน
อำเภอสุขสำราญ
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77989890
อีเมล์แอดเดรสsuksamran@rnedu.go.th
เว็บไซต์www.bssr.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.344667
Longitude
98.4188227

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน