ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านหินช้าง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010019
PERCODE 6 หลัก460032
กระทรวง 10 หลัก1085460032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhinchang School
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-863266
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.0534862
Longitude
98.641166

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 ห้องคอมพิวเตอร์ IC20 25665 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน