ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
กระบุรี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010064
PERCODE 6 หลัก460050
กระทรวง 10 หลัก1085460050
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กระบุรี
ชื่อ (อังกฤษ)KRABURI
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-828571
อีเมล์แอดเดรสkraburischool@gmail.com
เว็บไซต์www.kraburi.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.4098834
Longitude
98.7803454

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน