ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านท่าฉาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010026
PERCODE 6 หลัก460011
กระทรวง 10 หลัก1085460011
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าฉาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banthachang School
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77810351
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.847184294
Longitude
98.59479115

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน