ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านเชี่ยวเหลียง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010046
PERCODE 6 หลัก460061
กระทรวง 10 หลัก1085460061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชี่ยวเหลียง
ชื่อ (อังกฤษ)Banchieoliang School
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชี่ยวเหลียง
อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77810224
อีเมล์แอดเดรสChl_school@hotmail.com
เว็บไซต์www.Banchieoliang.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.5780493
Longitude
98.6812705

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน