ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบกกราย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010062
PERCODE 6 หลัก460052
กระทรวง 10 หลัก1085460052
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบกกราย
ชื่อ (อังกฤษ)Banbokkray
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77880005
อีเมล์แอดเดรสrungti33@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.3697902
Longitude
98.8144061

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน