ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านเกาะเหลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010017
PERCODE 6 หลัก460023
กระทรวง 10 หลัก1085460023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะเหลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOHLOA
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์935957873
อีเมล์แอดเดรสThip1706@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.905612444
Longitude
98.56272697

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน