ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางกุ้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010063
PERCODE 6 หลัก460053
กระทรวง 10 หลัก1085460053
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางกุ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banbangkung
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77828823
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.37295887
Longitude
98.76829305

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน