ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านหินวัว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010056
PERCODE 6 หลัก460039
กระทรวง 10 หลัก1085460039
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินวัว
ชื่อ (อังกฤษ)BANHINWUA
หมู่ที่1
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลจ.ป.ร.
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77810268
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.5260798
Longitude
98.8898069

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน