ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านเขาฝาชี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010030
PERCODE 6 หลัก460080
กระทรวง 10 หลัก1085460080
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาฝาชี
ชื่อ (อังกฤษ)Bankaofache
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-847039
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.17766
Longitude
98.71326667

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน