ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านทรายแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010007
PERCODE 6 หลัก460030
กระทรวง 10 หลัก1085460030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรายแดง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTRYDANG
หมู่ที่1
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลทรายแดง
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77847137
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/2QAvrTP5kyFMKYBPA

พิกัด


Latitude
10.1571132
Longitude
98.6976375

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน