ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
ชาติเฉลิม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010004
PERCODE 6 หลัก460025
กระทรวง 10 หลัก1085460025
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชาติเฉลิม
ชื่อ (อังกฤษ)CHATECHALEAM
หมู่ที่0
ถนนชาติเฉลิม
หมู่บ้าน
ตำบลเขานิเวศน์
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77811441
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.ccl.ac.th
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/X63ExAeMwiCHfJLeA

พิกัด


Latitude
9.9791408
Longitude
98.6337929

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 ห้องคอมพิวเตอร์ IC20 25665 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน