ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านเกาะช้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010002
PERCODE 6 หลัก460024
กระทรวง 10 หลัก1085460024
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankohchang
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเกาะพยาม
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77880014
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/WEL6UdP7HyAin9qz9

พิกัด


Latitude
9.841825
Longitude
98.458836

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน