ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านสองแพรก
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010079
PERCODE 6 หลัก460055
กระทรวง 10 หลัก1085460055
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสองแพรก
ชื่อ (อังกฤษ)BANSONGPRAK SCHOOL
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลลำเลียง
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์887628645
อีเมล์แอดเดรสSupat_tim@hotmail.com
เว็บไซต์www.songprak.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.266168
Longitude
98.827647

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน