ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านทองหลาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010050
PERCODE 6 หลัก460066
กระทรวง 10 หลัก1085460066
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทองหลาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHONGLANG
หมู่ที่3
ถนนกะเปอร์-ทองหลาง
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านนา
อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77810234
อีเมล์แอดเดรสthonglang_rn@hotmail.com
เว็บไซต์www.thrn.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.59854
Longitude
98.71737

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน